Home

Goede doelen

Beveiliging

Overige diensten

Contact

Referenties

Evenementenbeveiliging  Bouwbewaking Havenbewaking  Horecabeveiliging  Hondenbeveiliging  Objectbeveiliging
 

Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld
en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of
verveelvoudigen zonder toestemming van GVR Beveiliging
(ook niet via een eigen netwerk of enige andere manier).

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor
enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van deze website,
of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade
die het gevolg is van het gebruik van informatie
die door middel van deze site verkregen is.

 
Copyright 2013 Gvr-beveiliging.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer